ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ у “ASTORIA HOTEL KYRYLIVKA”

1. Загальні положення.

1.1. Внутрішні правила проживання у готелі “ASTORIA HOTEL KYRYLIVKA”, надалі – Правила, регламентують основні вимоги щодо користування готелем “ASTORIA HOTEL KYRYLIVKA” (надалі – Готель), що здійснює діяльність на території України у сфері надання послуг з тимчасового розміщення (надання готельних послуг) споживачам, регулюють відносини між споживачами (фізичними особами, які проживають у готелі або мають намір скористатися готельними послугами) та готелем “ASTORIA HOTEL KYRYLIVKA”, виконавцем цих послуг.

1.2. У своїй діяльності готель “ASTORIA HOTEL KYRYLIVKA” керується Законом України “Про туризм”, “Правилами користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг”, затвердженими наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004р. №19, цими Правилами, а також іншим чинним законодавством України.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

готель – готель “ASTORIA HOTEL KYRYLIVKA” є структурним підрозділом Товариства з обмеженою відповідальністю “ASTORIA HOTEL KYRYLIVKA”, складається з номерів, надає готельні послуги, які не обмежуються щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів;

споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити готельні послуги для власних потреб;

замовник – фізична або юридична особа, в тому числі суб’єкт туристичної діяльності (туроператор, турагент), що укладає з готелем відповідний договір про надання готельних послуг від імені та на користь споживача й здійснює оплату або надає гарантії щодо здійснення оплати за цим договором;

готельні послуги – діяльність готелю з розміщення споживача шляхом надання готельного номера для тимчасового проживання, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельні послуги складаються з основних та додаткових послуг, що надаються споживачеві при розміщенні та проживанні в готелі;

основні послуги – обсяг послуг готелю, що включаються до вартості номеру й надаються споживачеві відповідно до укладеного договору;

додаткові послуги – обсяг послуг готелю, що не належать до основних послуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем окремо;

номер – окреме вмебльоване приміщення, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання;

місце (ліжко-місце) – частина площі номера з ліжком, постільною білизною, рушниками та іншим інвентарем відповідно до категорії готелю, призначена та придатна для проживання однієї особи;

бронювання – процес замовлення замовником (споживачем) основних та/або додаткових готельних послуг у певному обсязі з метою їх використання в обумовлені терміни конкретним споживачем або групою споживачів;

гарантоване бронювання – бронювання, гарантоване попередньою оплатою послуг або даними кредитної картки;

негарантоване бронювання – замовлення послуг без їх попередньої оплати, за умови наявності вільних місць при поселенні в готель;

підтвердження заброньованих послуг – згода готелю щодо виконання замовленого переліку основних та додаткових послуг згідно із заявкою;

відмова в бронюванні послуг – відмова готелю в бронюванні основних та/або додаткових послуг готелю;

анулювання замовлення – відмова замовника від заброньованих послуг;

своєчасне анулювання замовлення – відмова замовника (споживача) від використання заброньованих послуг не пізніше ніж одну доби до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни;

пізнє анулювання замовлення – анулювання в термін, менше ніж за одну добу до дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни;

неприбуття – фактичне неприбуття споживача, групи споживачів до готелю в день заїзду;

дата заїзду – дата прибуття споживача до готелю;

дата виїзду – дата виїзду споживача із готелю;

ранній заїзд – заїзд споживача до готелю до розрахункової години;

пізній виїзд – виїзд споживача з готелю після розрахункової години в день виїзду;

розрахункова година – година, яка встановлена в готелі і при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду й здійснити повний розрахунок з готелем за одержані послуги;

штрафні санкції – штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог, обумовлених договором або чинним законодавством.

1.4. Режим роботи готелю цілодобовий.

1.5. Персонал, що бере безпосередню участь у прийомі та обслуговуванні споживачів, має відповідну професійну підготовку, володіє іноземними мовами в необхідному обсязі, проходить медичне обстеження, результати якого відображаються в особових медичних книжках, та повинен додержуватись правил професійного етикету (бути ввічливим, люб’язним, мати охайний вигляд).

1.6. У Готелі використовуються мийні засоби, що дозволені Міністерством охорони здоров’я України та мають сертифікат відповідності.

1.7. Матеріально-технічне оснащення й мінімальний перелік послуг, що надаються готелем, відповідають вимогам, встановленим стандартами та іншими нормативно-правовими актами для категорії “три зірки”.

1.8. Готель має книгу відгуків і пропозицій, яка знаходиться на рецепції готелю.

1.9. Готель має журнали реєстрації інструктажів працівників з питань охорони праці.

2. Інформація про послуги.

2.1. Готель доводить до споживачів відомості про найменування й місцезнаходження юридичної особи, категорію готелю та іншу необхідну інформацію.

2.2. Готель надає споживачам достовірну інформацію про готельні послуги, яка розміщується на рецепції готелю та включає наступне:

– ці Правила;
– свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії;
– копію сертифіката готельних послуг;
– ціни (тарифи) на готельні номери та порядок оплати;
– перелік додаткових послуг, що надаються за окрему плату;
– відомості про роботу закладів громадського харчування (ресторанів), торгівлі, інших закладів, що розташовані в готелі;
– відомості про органи, що здійснюють захист прав споживачів.

2.3. Перелік основних послуг, що входять до ціни номеру:

– проживання;

У вартість всіх номерів включено цілодобове користування послугою Wi-Fi.

2.4. Перелік додаткових послуг та прейскурант вартості цих послуг знаходяться на рецепції готелю та в кожному готельному номері.

3.Порядок бронювання номерів, укладання договору на готельне обслуговування та оплати послуг.

3.1. Готель має право укладати договір з замовником (споживачем) на бронювання номерів (місць) шляхом підписання його двома сторонами, а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного, факсимільного або іншого зв’язку (засобів електронної пошти, через сайт готелю, тощо), який дозволяє достовірно встановити належність заявки споживачу або замовнику. Договір вважається укладеним й бронювання номеру здійснюється тільки в разі письмового акцепту готелем направленої йому заявки на бронювання та досягнення сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов.

При бронюванні та попередній оплаті через сайт готелю замовник (споживач) при поселенні в готель зобов’язаний надати платіжну картку для її преавторизації.

3.2. При негарантованому бронюванні. замовлення анулюється в разі неприбуття споживача до 18:00 год.

3.3. В разі анулювання замовлення пізніше ніж за одну добу до дати поселення або фактичного неприбуття в готель із споживача (замовника) стягується штраф в розмірі добової вартості проживання.

3.4. Договір про надання основних готельних послуг може бути укладеним замовником на користь споживача за дорученням останнього.

3.5. Готель має право застосовувати вільні ціни і тарифи, та систему знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, стосовно яких здійснюється державне регулювання цін та тарифів.

3.6. Ціна номера, вартість додаткових послуг встановлюються готелем самостійно, форма оплати визначається договором між споживачем/замовником та Готелем.

Готель застосовує добову оплату готельних послуг та визначає перелік основних послуг, які входять у ціну номера.

3.7. Договір про надання основних готельних послуг споживачу вважається укладеним після оформлення документів на проживання (заповнення та підписання реєстраційної картки) та засвідчується розрахунковою квитанцією або іншими розрахунковими документами, якими підтверджується укладення Договору.

3.8. Договір про надання готельних послуг може бути укладений на визначений або невизначений термін.

3.9. При укладанні договору на невизначений термін погодженим вважається найбільш короткий термін, як правило одна доба; дія договору в такому разі завершується о 12.00 дня, наступного за днем прибуття споживача. Про свій намір продовжити термін перебування споживач зобов”язаний повідомити рецепцію готелю до 10.00 в день виїзду. При цьому строк перебування в готелі продовжується при наявності вільних місць.

3.10. Плата за надання готельних послуг стягується відповідно до єдиної розрахункової години – 12-ї години поточної доби за місцевим часом.

Готелем установлені наступні година заїзду та розрахункова година:

– година заїзду – з 12:00;
– розрахункова година (година виїзду) – до 12:00.

При проживанні в готелі менше однієї доби Готель стягує плату за одну добу незалежно від часу розміщення .

3.11. У разі заїзду в Готель з 0:00 до 12:00 (ранній заїзд) або виїзду з готелю з 12:00 до 24:00 (пізній виїзд) із споживача стягується додаткова плата у розмірі 50% вартості проживання в номері/місці за одну добу згідно з діючим тарифом.

3.12. При достроковому від’їзді споживач зобов’язується повідомити про це рецепцію готелю до 10.00 дня виїзду. У разі звільнення номера до 12.00 поточної доби споживачеві повертаються попередньо внесені ним кошти за невикористані дні проживання.

Повернення коштів за невикористане проживання/послуги здійснюється у наступному порядку:

– адміністратор отримує від споживача попередні розрахункові документи при пред’явленні паспорта або іншого документу, який засвідчує особу;
– споживач заповнює «Заяву про повернення невикористаних коштів» на ім’я керівництва готелю;
– адміністратор повертає споживачу кошти в сумі невикористаних послуг;
– споживач отримує розрахункові документи за фактично отримані послуги.

3.13. При розміщенні дітей віком до п’яти років в одному номері з батьками, без надання окремого місця, плата за проживання дітей не стягується (крім послуг, що не входять у вартість номеру).

3.14 При розміщенні дітей віком від п’яти до дванадцяти років з батьками за надання окремого місця в номері стягується плата в розмірі 50% вартості ліжко-місця (без вартості сніданку).

3.15. За весь період проживання в Готелі споживач оплачує туристичний збір в розмірі одного відсотка від вартості проживання за вирахуванням ПДВ. Від сплати туристичного збору, за умови пред’явлення підтверджуючих документів, звільняються: особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах найму, на території Івано-Франківської міської ради; особи, які прибули у відрядження; інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); ветерани війни; учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

3.16. Оплата вартості міні-бару та послуг зв’язку (у тому числі міських, міжміських, міжнародних телефонних переговорів), за винятком дзвінків за внутрішніми номерами Готелю, оплачуються споживачем під час виїзду за тарифами готелю.

4. Порядок надання послуг.

4.1. Номер в Готелі надається споживачу при пред’явленні документу, який засвідчує особу, та заповненої і підписаної реєстраційної картки.

Документами, що посвідчують особу, є:

– паспорт громадянина України;
– закордонний паспорт, дипломатичний чи службовий паспорт;
– посвідчення особи моряка;
– посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України;
– національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чинними двосторонніми угодами);
– свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років;
– посвідчення водія;
– для військових – особове посвідчення або військовий квиток;
– посвідчення, яке видане за місцем роботи споживача та ін.

Готель зобов’язаний надати пільги тим категоріям споживачів, для яких такі пільги передбачені, в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством.

4.2.Після оформлення документів на проживання у Готелі та оплати готельних послуг споживачу видається документ про оплату за послуги і ключ від номера. У випадку втрати споживачем ключа, останній сплачує вартість ключа згідно прейскуранту.

4.3. Розірвання договору про надання готельних послуг із замовником/споживачем визначається договором та чинним законодавством.

4.4. Готель має право розірвати договір (здійснити виселення), якщо споживач:

– порушує ці Правила, що призводить до матеріальних збитків та/або створює незручності для інших споживачів;
– не сплачує, несвоєчасно та/або не в повному обсязі сплачує вартість готельних послуг;
– порушує громадський правопорядок;
– порушує тишу з 23-00 до 7-00 годин.

4.5. Готель має право відмовити в поселенні у наступних випадках:

– у споживача відсутні документи, або ж документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що документи фальшиві;
– у відвідувача неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані, неадекватно, агресивно поводиться;
– відвідувач відмовляється дотримуватись правил проживання в Готелі;
– споживач внесений у список небажаних відвідувачів;
– в інших випадках, передбаченим законодавством України.

У спірних випадках питання вирішує адміністрація готелю. Готелем ведеться облік небажаних відвідувачів.

4.6. Готель повинен забезпечити:

– цілодобове оформлення споживачів, які прибувають та вибувають із готелю;
– умови для спокійного відпочинку;
– безпеку перебування та конфіденційність інформації щодо особи проживаючого;
– професійність при наданні готельних послуг;
– прибирання номерів або ремонтні роботи в момент відсутності проживаючого або з його дозволу;
– належний технічний сервіс, у випадку неможливості усунення пошкоджень надання іншого номеру;
– зміну постільної білизни, рушників та туалетних речей за бажанням гостя, але не менше двох разів на тиждень;
– комплектність і справність обладнання в номері, а також якість підготовки номера під заселення.

4.7. За бажанням споживача Готель зобов’язаний надати споживачу без додаткової оплати такі види послуг:

– виклик швидкої допомоги;
– доставка в номер кореспонденції;
– побудка у визначений час;
– збереження у сейфі готелю цінностей споживача, за виключенням зброї та заборонених предметів;
– виклик таксі.

4.8. Готель не відповідає за збереження речей споживача, що знаходяться в готельному номері.

4.9. У разі втрати чи пошкодження речей споживача він повинен негайно повідомити про це рецепцію готелю. Якщо до закінчення терміну проживання споживач не пред’явив свої вимоги до Готелю, вважається, що його речі не були втрачені чи пошкоджені.

4.10. У випадку виявлення забутих речей готель зобов’язаний негайно повідомити про це власника, за умови, що він відомий. Забуті речі зберігаються у Готелі протягом шести місяців.

4.11. В цілях забезпечення безпеки споживачів, відвідувачів (гостей) та працівників готелю в Готелі ведеться відеоспостереження у місцях загального користування. Підписанням реєстраційної картки споживач погоджується із використанням в Готелі системи відеоспостереження.

4.12. Підписанням реєстраційної картки споживач надає Готелю згоду на збір, обробку та використання його персональних даних з метою забезпечення реалізації господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та статистики тощо відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.13. Споживач зобов’язаний:

– дотримуватись цих Правил;
– дотримуватись правил пожежної безпеки;
– дотримуватись чистоти в номері та місцях загального користування;
– не здійснювати своїми діями шум, перевищуючий допустимі норми;
– не використовувати кип’ятильники, праски та інші електроприлади, що не належать до обладнання номера;
– при виході з номеру перевірити, чи зачинені двері, ключі здати на рецепцію готелю;
– відшкодувати збитки у разі втрати або пошкодження майна готелю в порядку згідно з чинним законодавством України.

4.14. Споживач не має права передавати номер, в якій він поселений, іншим особам.

4.15. Відвідувачам дозволяється знаходитися в номерах Готелю за згодою проживаючих та з дозволу адміністрації Готелю в період з 07:00 до 23:00. За дії відвідувача відповідає особа, яка проживає в номері Готелю. Адміністратор готелю має право перевірити документи, що посвідчують особу відвідувача.

4.16. Вхід з домашніми тваринами на територію Готелю та місця загального користування категорично заборонено, крім тварин, власники яких проживають в номерах готелю.
Проживання домашніх тварин в номерах Готелю регламентується “Правилами проживання гостей з тваринами”, що є Додатком до цих Правил.

4.17. Зберігання громіздких речей, вибухових, отруйних, пожежонебезпечних речовин, зброї у номерах, сейфах та на території Готелю категорично заборонено.

4.18. Стріля
в т.ч. з пневматичної зброї, феєрверки, застосування піротехніки, розведення вогнищ на території Готелю суворо заборонено.

4.19. Куріння тютюнових виробів в Готелі забороняється, за винятком спеціально відведених для цього готельних номерах та місцях. За паління в приміщеннях Готелю накладається штраф в розмірі 100 грн.

4.20. На території Готелю та в готельних номерах забороняється будь-яка відео- та фотозйомка.

5. Відповідальність Готелю і споживачів під час надання готельних послуг.

5.1. Готель зобов’язаний забезпечити якісне надання готельних послуг згідно з вимогами чинного законодавства, “Правил користування готелями та аналогічними засобами розміщення”, цих Правил та Договору. Матеріально-технічне забезпечення Готелю, перелік та якість послуг, які надаються споживачу, повинні відповідати вимогам присвоєної Готелю категорії “три зірки”.

5.2. За умови невиконання повністю або частково договірних зобов’язань, пов’язаних з наданням готельних послуг, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані цим збитки.

5.3. В разі неможливості виконати умови попередньо укладеного Договору зі споживачем/замовником щодо надання готельних послуг Готель зобов’язаний, на вимогу споживача, забезпечити його розміщення в іншому готелі, розташованому в даній місцевості. Додаткові витрати у зв’язку із цим покриваються Готелем.

5.4. Споживач при виявленні недоліків у наданій послузі має право вимагати усунення недоліків в найкоротші терміни. Готель приймає, розглядає й усуває претензії, скарги тільки під час перебування споживача у готелі. Після від’їзду споживача з Готелю претензії та скарги не розглядаються.

5.5. Готель відповідно до чинного законодавства України несе відповідальність за безпеку гостя. Готель не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах, якщо доведе, що вони мали місце з вини самого відвідувача (гостей відвідувача) чи в результаті дії непереборної сили.

5.6. Відшкодування збитків, що були заподіяні споживачем у зв’язку з втратою або пошкодженням майна Готелю, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6. Контроль за дотриманням Правил.

6.1. Контроль за дотриманням Готелем цих Правил здійснюють місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади з питань туризму та інші центральні органи виконавчої влади в межах їх компетенції.

6.2. Готель зобов’язаний здійснювати контроль за додержанням персоналом цих Правил. У разі порушення Правил винні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Додаток до Внутрішніх правил проживання у готелі “Надія”

Правила проживання гостей з тваринами

1. Тваринами в Готелі визнаються домашні тварини дрібних і середніх порід. Готель залишає за собою право визначати, чи можливе проживання даної домашньої тварини в номері.

2. У Готелі дозволено проживання людей з обмеженими можливостями та обслуговуючими їх потреби тваринами (собаки- поводирі або інші тварини).

3. Дозволено перебування на території Готелю тварин спеціальних міліцейських підрозділів (охоронні собаки, собаки-нюхачі та ін.)

4. При поселенні в Готель з домашніми тваринами гість зобов’язаний ознайомитися з «Правилами проживання гостей з тваринами» і поставити підпис, що підтверджує згоду з даними правилами.

5. Гість зобов’язаний привезти з собою спеціальний килимок або спеціальну клітку для домашньої тварини.

6. Гість зобов’язаний вигулювати собак середніх і великих розмірів тільки в намордниках.

7. Вигул домашніх тварин на території готелю – заборонений.

8. Для годівлі домашніх тварин гість зобов’язаний привезти з собою спеціальний посуд.

9. Для туалету домашніх тварин гість зобов’язаний привезти з собою спеціальні лотки.

10. Годувати домашніх тварин з посуду, що належить Готелю, суворо забороняється.

11. За відсутності спеціальної клітки для домашньої тварини забороняється залишати домашніх тварин без нагляду господарів в номері Готелю, холі на території Готелю.

12. Забороняється брати з собою домашніх тварин в ресторан, бар та інші місця загального користування.

13. Забороняється мити домашніх тварин в душових кабінах номерів, використовувати рушники, простирадла та інші постільні приналежності, що належать готелю.

14. Забороняється вичісувати домашніх тварин в номері Готелю і холі Готелю.

15. Гість зобов’язаний забезпечити відсутність домашньої тварини під час прибирання номера співробітниками Готелю або проведення ремонтних робіт в номері.

16. При поселенні в Готель з домашнім улюбленцем, гість зобов’язаний внести грошовий депозит у розмірі ціни номеру за можливі ризику пошкодження готельного майна. При відсутності збитків, по закінченні проживання в Готелі, грошовий депозит повертається. У разі випадку більш глибокого пошкодження готельного майна гість зобов’язаний внести додаткові грошові кошти, щоб покрити наслідки збитків.

17. Готель залишає за собою право розірвати угоду з гостем, який проживає з тваринами:

– у разі порушення правил проживання;
– у разі агресивного, неадекватного, галасливої поведінки домашньої тварини.

18. Тварина може перебувати без повідка лише в межах житлового номера, в якому проживають його господарі.

19. Забороняється вільне пересування тварин без повідка в громадських зонах – холах і коридорах Готелю.